• psi sbirka

    Vyhlášení sbírky

    1126
    Stejně jako v předchozích letech vyhlašuje ZŠ Tusarova sbírku na pomoc psím kamarádům…

HH

Děti z Tusarky svými výtvarnými díly přispěly nadačnímu fondu Happy Hearts částkou 26 600 Kč. Děkujeme všem dětem i jejich pedagogům. 

pdfDarovací smlouva08/07/2019, 09:26

IMG 6992

V předposlední den školního roku se s námi rozloučili naši deváťáci. Přejeme jim úspěšné vykročení do další etapy studijního života. Ať se Vám daří!

IMG 7723

Nebývale zajímavou zkušenost získaly dívky 9. ročníku. Od hlavních organizátorek opravdu luxusního večera – modelek Petry Němcové a Karolíny Bosákové se jim dostalo výjimečné příležitosti účastnit se gala večeře Nadačního fondu Happy Hearts na pražském Žofíně. V rámci večera prodávaly výrobky a obrázky našich žáků, přičemž výtěžek z prodeje putuje na stavbu školy v Nepálu.

20190612 085437

Nevěřili byste, kolik se za rok nashromáždí ve škole starého papíru! A když se k tomu přidají stohy starých novin, letáků a možná i cvičných papírů s příklady z jednotlivých domácností, je z toho plný kontejner. Vybírali jsme i plastová víčka, ale tady cítíme pořád velké rezervy. Naši žáci se do třídění plastů moc nehrnou, takže zhusta se v odpadkových koších víčka i lahve najdou. Máme hodně co v příštím roce napravovat. Třeba na to dohlédnou naši „sběroví referenti“, žáci 6.B, jimž patří poděkování za každodenní vyčerpávající službu při přebírání krabic a pytlů. Finálovou štafetu od nich pak přebrali osmáci a deváťáci. Nastřádanou energii postupně odhazovali i s balíky do obřího kontejneru, ale na samé dno už to naštěstí nešlo.

IMG 7718

Ve stopách hrdinů ze starých českých pověstí se vydaly děti ze základní a mateřské školy v Tusarově ulici. Dětský den slavily s postavami, které znají z vyprávění, knížek, z vlastivědy i čítanky. Hrdinské činy prapředků tedy byly ústředním motivem při zábavných hrách a soutěžích. Děti například hledaly Golemův šém, cválaly na Šemíkovi, přenášely na zádech chlupatého kance, pomáhaly Kazi nasušit bylinky, koulely vajíčka do malty pro Karlův most a i jinak všemožně usilovaly o „holešovické denáry“. Po soutěžní části následoval rockový minikoncert pro nadaci Happy Hearts, pro kterou se žáci Tusarky snaží získávat finance na stavbu školy v Nepálu. Symbolickou školu a získané peníze převzala paní Karolína Bosáková, spoluzakladatelka tohoto nadačního fondu. Závěr patřil šermířům skupiny Merlet, kteří dětské odpoledne zakončili sice se zbraní v ruce, ale s přátelstvím v srdci.