Kroužky školy a školní družiny 2017/2018

Zájmové kroužky se tak jako každým rokem otevřou pro žáky v říjnu. Děti se můžou těšit na  kroužky ve školní družině, které se neplatí, maximálně se přispívá na materiál. Dále škola spolupracuje s volnočasovou agenturou Rytmik. V nejbližších dnech děti donesou domů její nabídku kroužků, ty budou otevřeny podle zájmu a naplněnosti. Další subjekty - např. Dům dětí a mládeže, Boulderbar atd. se svými nabídkami teprve dorazí. 

Seznam družinových kroužků pro šk. rok 2017/2018

PONDĚLÍ:
Čeština pro třeťáky – 16:15 – 17:00
Vede: Jana Bošková
Nábor dětí bude proveden 13.9.2017 při třídních schůzkách ve třídách 3. A., 3.B. a 3.C.

Výtvarníčci – 16:15 – 17:00 (kroužek pro děti z 1. tříd a přípravné třídy)
Vede: Helena Bohatová
Přijato bude prvních 15 uchazečů, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku

Dramaťáček – 15:15 – 17:00
Vede: Alena Pečenková
Kroužek je určen pro děti, které budou v dramatickém kroužku pokračovat z loňského roku


ÚTERÝ:
Příroda kolem nás – 16:15 – 17:00 (kroužek pro děti z 2. a 3. tříd)
Vede: Eva Říhová
Přijato bude prvních 15 uchazečů, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku


STŘEDA:
Sporťáček – 16:15 – 17:00 (kroužek pro děti ze 3. tříd)
Vede: Yvona Tichopádová
Přijato bude prvních 15 uchazečů, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku

Míčovky – 16:15 – 17:00 (kroužek je určen pro děti z 2. tříd)
Vede: Tereza Nováková
Přijato bude prvních 20 uchazečů, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku


ČTVRTEK:
Tvořínek – 16:15 – 17:30 (kroužek je určen pro děti z 2. tříd)
Vede: Martina Strnadová
Kroužek je přednostně určen dětem, které se kroužek navštěvovaly už minulý rok
Přijato bude prvních 14 uchazečů, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku