joomla background image module
Crear Pagina Web
zastupitelstvo1
5

Zastupitelstvo mladých Prahy 7

V úterý 4. října se několik žáků 7. B zučastnilo Zastupitelstva mladých Prahy 7. Tuto akci pořádala MČ Prahy 7 ve Vodárenské věži na Letné. Cílem setkání žáků 2. stupně ze všech základních škol,…
125
5

Adaptační dny v 6. B

Ve druhé polovině září proběhly v 6. B dva na zážitky velice pestré adaptační dny. První den jsme se věnovali seznamovacím aktivitám ve třídě - zahráli jsme si několik her na židličkách v kruhu,…
104
8

7. A na výstavě Alfonse Muchy

Dne 27. září se naše třída vydala do Valdštejnské jízdárny na unikátní výstavu malíře Alfonse Muchy, který se narodil v Ivančicích na Moravě. Tento světově proslulý umělec dal své jméno secesi. Své…
11
36

Dopravní akce 9. C

Třída 9. C se zúčastnila dopravní akce ve Stromovce. Žáci postupně procházeli různě tematicky zaměřenými stanovišti. První stanoviště se jmenovalo „Neskákej mi pod kola“. Zde si žáci prohlédli…
info
39

Seminář pro rodiče s názvem Kybernetická bezpečnost

Vážení rodiče, MAP Prahy 7 pořádá seminář pro rodiče s názvem Kybernetická bezpečnost aneb Rizikové chování dětí na internetu. Uskuteční se ve čtvrtek 6. října od 17 do 19 hod na radnici Prahy 7. O…
14
59

Prezentace jazykové laboratoře

V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR(reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000994) byla v ZŠ Tusarova vybudována multifunkční učebna pro rozvoj kompetencí žáků. Jazyková laboratoř, která…
11
52

8. A ve Stromovce

V pondělí 19. září se naše třída vydala do pražské Stromovkyna akci Budoucí hrdina.Na několika stanovištích jsme se seznámili se zásadami bezpečného chování v dopravě. Zaujala nás zejménaprohlídka…
103
57

Plavání na suchu?

Před zahájením kurzu plavání se třeťáci proškolili o bezpečném chování v bazénu a jeho zázemí a dozvěděli se hodně informací o první pomoci při tonutí člověka. Teď už můžou směle vyrazit brázdit vody…
12
54

6. A se zúčastnila adaptačních dnů

V pondělí 19. 9. a v úterý 20. 9. se třída 6. A zúčastnila adaptačních dnů, které pro děti připravilymetodička prevence se sociální pedagožkou a týmem asistentek. Noví šesťáci pracovali na…
14
66

Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II

V rámci projektu Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II (registr. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000994, Vybudování multifunkční učebny pro rozvoj kompetencí žáků) navštívila…
103
60

Rekonstrukce elektroinstalací v Tusarce

V přiložených fotografiích nabízíme dětem a rodičům možnost nahlédnout do budovy školy, tak jak vypadala ve čtvrtek 29. září v poledne. Pracovníci firmy však dělají, co mohou, aby v pondělí mohli…
20220921 160909
135

5. C v Sedmihorkách

Středa byla tady v Českém Ráji nádherná. Užili jsme si procházky mezi pískovcových skalami a vyhlídku ze zámku Hrubá skála. Zítra nás čeká návštěva farmy, dětská herna a pobyt v areálu kempu. V 15…
120
181

Cirkusárna jak má být

Nečekaně silný zážitek čekal na děti z Tusarky, když byly pozvány kroužkem Cirkusárna na své (údajně krátké) vystoupení. Její aktéři nám však zatajili, že mají na návštěvě hosty z Tanzánie, malé…