zelenina

Co je cílem tohoto projektu?

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě.
Projekt Ovoce a zelenina do škol (s dřívějším názvem projekt Ovoce do škol) nabízí dotované dodávky ovoce a zeleniny přímo do školy zcela ZDARMA.
V rámci tohoto projektu mají žáci prvního stupně a od letošního školního roku i žáci druhého stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu.

Financování projektu
Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%), tudíž je pro žáky zcela zdarma. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.