Od ledna 2022 působí ve školním poradenském týmu sociální pedagožka Mgr. Nela Beranová. Jejím úkolem je pomáhat při řešení případné tíživé sociální situace rodiny žáka, která mívá negativní dopad na vzdělávání dítěte, na jeho pravidelnou školní docházku atd. Mgr. Beranovou můžete kontaktovat prostřednictvím emailu beranova@skolatusarova.cz, nebo na tel. 778 110 028. Konzultační hodiny sociální pedagožky jsou vždy v pondělí od 13 do 15 hodin, případně po domluvě na výše uvedených kontaktech.