Výchovný poradce: Mgr. Dana Prošková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 602 218 287
kancelář zástupce ředitele, II. patro, Tusarova
 
Konzultační hodiny pro žáky:
pondělí 9:45 – 10:45 hod
dále kdykoli po domluvě
 
Konzultační hodiny pro rodiče:
pondělí 14:00 – 15:00 hod
dále kdykoli po domluvě
 
Náplň práce výchovného poradce:
 
1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhá zajistit případné vyšetření v PPP, SPC
 • poskytuje poradenskou péči pro rodiče
2. Péče o žáky s výchovnými problémy
 • v součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • spolupracuje s dalšími institucemi
3. Další metodická a informační činnost
 • informuje žáky o činnostech PPP (SPC) v regionu, jejich možnosti využití, poradenských službách (úřad práce, sociální odbor Ok úřadu, krizová centra …)
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče  
 • navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)
 • spolupracuje s třídními učiteli na tvorbě individuálních studijních plánů a provádí jejich vyhodnocení
4. Dokumentace
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků, pravidelně ji aktualizuje
 • vede jejich evidenci individuálních studijních plánů