Ředitelka školy  
  Mgr. Monika Nezbedová M, Z nezbedova(@)skolatusarova.cz
  Zástupkyně pro 1. stupeň   
  Mgr. Dana Prošková Čj, Ns, Sp proskova(@)skolatusarova.cz
  Zástupkyně pro 2. stupeň    
  Mgr. Nikola Tomčalová Čj, D tomcalova(@)skolatusarova.cz
       
  Školní poradenské pracoviště    
  Bc. Kornelija Batryn speciální pedagožka   batryn(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Nela Beranová sociální pedagožka   beranova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Lucie Cimbálová speciální pedagožka cimbalova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Kateřina Derflová sociaální pedagožka derflova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Dana Prošková výchovná poradkyně  proskova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Nikola Tomčalová školní metodička prevence  tomcalova(@)skolatusarova.cz
    
  Třídní učitelé    
PT Lucie Lalák přípravná třída lalak(@)skolatusarova.cz
1. A Mgr. Jaroslava Součková  1. stupeň souckova(@)skolatusarova.cz 
1. B Mgr. Eva Hošková  1. stupeň  hoskova(@)skolatusarova.cz
1. C Mgr. Radka Suchomelová 1. stupeň suchomelova(@)skolatusarova.cz
2. A Mgr. Lucie Pochylá 1. stupeň pochyla(@)skolatusarova.cz 
2. B Helena Piwková  1. stupeň piwkova(@)skolatusarova.cz 
2. C Mgr. Ilona Sajenková 1. stupeň sajenkova(@)skolatusarova.cz
3. A Mgr. Romana Táboříková 1. stupeň  taborikova(@)skolatusarova.cz 
3. B  Mgr. Nikola Čechová  1. stupeň  cechova(@)skolatusarova.cz 
3. C Mgr. Jana Jelínková  1. stupeň jelinkova(@)skolatusarova.cz  
4. A Mgr. Michaela Hůlová  1. stupeň, Inf, Shd  hulova(@)skolatusarova.cz
4. B Mgr. Alexandra Bobáňová 1. stupeň bobanova(@)skolatusarova.cz
5. A Mgr. Andrea Trávníčková  1. stupeň travnickova(@)skolatusarova.cz
5. B Helena Gollová   1. stupeň gollova(@)skolatusarova.cz
6. A Mgr. Marie Hudcová  D, F, Z hudcova(@)skolatusarova.cz  
6. B Ing. Mgr. Hana Kadlecová F, Př, Spv kadlecova(@)skolatusarova.cz  
6. C Mgr. Martina Riegerová  Aj, Ak, Mf, Osv, Šj riegerova(@)skolatusarova.cz 
7. A Mgr. Jana Kočařová  Tv, Osv  kocarova(@)skolatusarova.cz 
7. B Mgr. Jolana Smetanová Čj, D, Pč, Vv smetanova(@)skolatusarova.cz 
7. C Mgr. Zuzana Belháčová Ch, Osv, Plt, Př, Spv belhacova(@)skolatusarova.cz 
8. A Mgr. Dagmar Janečková  Čj, Fj, Fu, Hv, Sp janeckova(@)skolatusarova.cz
8. B Mgr. Martin Říha  Osv, Shch, Spv, Tv, Z riha(@)skolatusarova.cz 
9. A Mgr. Lenka Kučerová  Čj, Nj, Osv, Sp, Vv kucerova(@)skolatusarova.cz 
9. B Mgr. Ondřej Šůstek M sustek(@)skolatusarova.cz
          
  Netřídní učitelé    
  Mgr. Jan Bartoš M, Př bartos(@)skolatusarova.cz
  Petra Dvořáková VV, Vd dvorakova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Rudolf Hůla  Inf, Mm hula(@)skolatusarova.cz
  Bc. Kateřina Jervis Aj, Ak jervis(@)skolatusarova.cz 
  Mgr. Gabriela Klimešová Aj  klimesova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Markéta Salazarová Aj  salazarova(@)skolatusarova.cz 
  Mgr. Zuzana Kokeš 1. stupeň kokes(@)skolatusarova.cz 
  Mgr. Eva Vejnarová  Čj, Nj  vejnarova(@)skolatusarova.cz 
  Mgr. Klára Žizková  Aj, Ah, Šj  zizkova(@)skolatusarova.cz 
  Diana Parakhoniak Čdcj  parakhoniak(@)skolatusarova.cz 
  Marcel Potočný Aj, M potocny(@)skolatusarova.cz 
  Tereza Šerá Aj, D sera(@)skolatusarova.cz 
  Nataliia Yatsuk Aj yatsuk(@)skolatusarova.cz
       
  Další pedagogičtí pracovníci     
  Petra Dvořáková asistentka pedagoga  dvorakova(@)skolatusarova.cz
  Marie Hadačová asistentka pedagoga  hadacova(@)skolatusarova.cz
  Eva Hamříková asistentka pedagoga  hamrikova(@)skolatusarova.cz
  Lenka Nezbedová asistentka pedagoga  l.nezbedova(@)skolatusarova.cz
  Mgr. Donika Shametiová asistentka pedagoga  shametiova(@)skolatusarova.cz
  Diana Parakhoniak asistentka pedagoga parakhoniak(@)skolatusarova.cz 
  Nataliia Yatsuk asistentka pedagoga yatsuk(@)skolatusarova.cz
  Barbora Černá, DiS  asistentka pedagoga cerna.b(@)skolatusarova.cz 
  Jaroslava Hudcová asistentka pedagoga j.hudcoca(@)skolatusarova.cz 
  Bc. Phuong Lai  dvojjazyčná asistentka  laiova(@)skolatusarova.cz 
       
  Yvona Tichopádová  vedoucí vychovatelka ŠD, 6. odd.  tichopadova(@)skolatusarova.cz
  Helena Jílková Bohatová  vychovatelka ŠD, 7. odd.  bohatova(@)skolatusarova.cz 
  Jana Bošková  vychovatelka ŠD, 4. odd.  boskova(@)skolatusarova.cz 
  Dominika Krásenská, DiS vychovatelka ŠD, 1. odd. krasenska(@)skolatusarova.cz 
  Anna Prošková, DiS. vychovatelka ŠD, 2. odd. a.proskova(@)skolatusarova.cz
  Eva Říhová vychovatelka ŠD, 3. odd. rihova(@)skolatusarova.cz
  Bc. Martina Strnadová vychovatelka ŠD, 5. odd. strnadova(@)skolatusarova.cz