Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2024

Do 31. 1. 2024

Ředitelé jednotlivých středních škol vyhlásí kritéria přijímacího řízení.

 • Kritéria naleznete na webu zvolené školy a v DIPSY.
 • Pokud je třeba ke vzdělávání doložit od lékaře Lékařský posudek o způsobilosti ke vzdělávání, můžete siho vyřídit už nyní – formulář na DIPSY, dá se použít i jiná podoba.

 1. kolo přijímacího řízení
 • Od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024
 • Vyplníte přihlášku vámi zvoleným způsobem, s náležitými přílohami ji pošlete na tolik škol, kolik jich volíte, vše v souladu s požadavky a kritérii SŠ.
 • Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.
 • 12. 4. a 15. 4. 2024 Jednotné Přijímací Zkoušky (JPZ) čtyřletých oborů
 • Týká se čtyřletých oborů.
 • Nemocný uchazeč se do 3 pracovních dnů omluví řediteli SŠ, náhradní termín JPZ se koná 29. 4. a 30. 4.20024
 • Od 5. 3. do 23. 4. 2024 Školní Přijímací Zkoušky (ŠPZ)
 • Týká se pouze některých oborů, naleznete v kritériích jednotlivých škol
 • Nemocný uchazeč se do 3 pracovních dnů omluví řediteli SŠ, náhradní termín ŠPZ se koná od24. 4. do 5. 5.20024
 • 10. 5. až 14. 5. 2024
 • Lze se seznámit s podklady pro rozhodnutí SŠ o přijetí či nepřijetí (jak dítě napsalo JPZ)
 • 15. 5. 2024
 • Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek – v DIPSY a v SŠ (nástěnka, web)
 • Do 20. 5. 2024
 • Možnost odvolat se proti výsledku JPZ (důvod chybné zadání, hodnocení, narušení průběhu JPZ)

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná, jako v 1. kole, pouze se nekoná (ale povinně sezohledňuje) JPZ – bez výsledku JPZ se nelze hlásit do oboru vzdělání s JPZ.

 • Do 20. 5. 2024– Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, nawebu školy, v DIPSY.
 • Do 24. 5. 2024– Vyplníte přihlášku.
 • 8. až 12. 6. 2024 – Konání ŠPZ a talentové zkoušky.

Období pro vyhodnocení přijímacího řízení:

 • 13. 6. 2024 – Výsledky JPZ z 1. kola školám.
 • 15. 6. 2024 – DIPSY přiřadí uchazeče do oborů.
 • 18. až 20. 6. 2024– Lze se seznámit s podklady rozhodnutí.
 • 21. 6. 2024Výsledky druhého kola.

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • Můžete podat kolik chcete přihlášek. V jedné přihlášce uvedete vždy jen jednu školu, pokud podáváte přihlášku do více oborů v jedné škole, uvedete tyto obory v jedné přihlášce.
 • Přihlášky podáváte pouze tiskopisem (nikoli prostřednictvím DIPSY).
 • Již se povinně nezohledňuje výsledek JPZ.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí zasílá ředitel školy listinnou formou.
 • Do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí musíte potvrdit písemně svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru řediteli školy.
 • Do 3 pracovních dnů od doručení se můžete proti rozhodnutí odvolat.
 • Do 3 pracovních dnů, kam jste potvrdili svůj úmysl vzdělávat se, se můžete práva na přijetí vzdát.