ZŠ Tusarova, Praha 7 - zápis do 1. tříd a do přípravné třídy

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy na ZŠ Tusarova (stejně jako na ostatních školách MČ Praha 7) se koná 3. a 4. dubna 2019. Paní učitelky se na Vaše děti už těší, čekat je budou po oba dny mezi 14. - 18. hodinou. Nezbytné je vzít s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.  Jsme připraveni otevřít hned tři 1. třídy po 25 žácích. Kritéria pro přijetí, formuláře a další informace najdete v dokumentech školy ve složce Zápis. Případné dotazy směřujte na zástupkyni ředitelky školy pro I. stupeň, Mgr. Danu Proškovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).

Odklad školní docházky

Změny v novelizovaném školském zákonu se týkají i posunu termínu žádosti o odklad školní docházky, která musí být podána nejpozději 30. dubna. Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se k zápisu dostaví s vyplněnou žádostí o odklad, která je ke stažení na webu školy. Potřebnými náležitostmi pro vyřízení odkladu jsou

·      řádně vyplněná a podepsaná Žádost o odklad školní docházky

·      doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

·      doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa

Do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, se objednejte včas. Tel. 220 805 247 nebo 220 805 297.

Zápis do přípravné třídy

Doporučení psychologa z PPP je potřeba i v případě zápisu dítěte do přípravné třídy. Termín zapisování dětí do přípravné třídy se bude konat ve stejné dny jako zápis do 1. tříd. K zapsání je třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Dokumenty