ZŠ Tusarova, Praha 7 - zápis do 1. tříd a do přípravné třídy

Zápis k plnění povinné školní docházky

Zápis do 1. tříd se koná ve dnech 5. a 6. dubna 2017. K zapsání je třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Potřebné tiskopisy lze vyplnit přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy.

Odklad školní docházky

Změny v novelizovaném školském zákonu se týkají i posunu termínu žádosti o odklad školní docházky, která musí být podána nejpozději 30. dubna. Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se k zápisu dostaví s vyplněnou žádostí o odklad, která je ke stažení na webu školy. Potřebnými náležitostmi pro vyřízení odkladu jsou

·      řádně vyplněná a podepsaná Žádost o odklad školní docházky

·      doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

·      doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa

Do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, se objednejte včas. Tel. 220 805 247 nebo 220 805 297.

Zápis do přípravné třídy

Doporučení psychologa z PPP je potřeba i v případě zápisu dítěte do přípravné třídy. Termín zapisování dětí do přípravné třídy se bude konat ve stejné dny jako zápis do 1. tříd, tedy 5. a 6. dubna 2017. K zapsání je třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Dny otevřených dveří

Na návštěvu a na prohlídku školy se můžete vydat 7. března nebo 22. března 2017. V každou celou hodinu od 8.00 do 16.00 si v doprovodu starších žáků prohlédnete školu, případné dotazy Vám zodpoví vedení školy. Ukázkové hodiny proběhnou v 1. třídách a v přípravné třídě, otevřené hodiny nabídnou ostatní pedagogové. V 18 hodin provede návštěvníky budovou ředitelka školy.

dod