ZŠ Tusarova, Praha 7 - zápis do 1. tříd a do přípravné třídy


Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souvislosti s aktuálním opatřením MŠMT k zápisům do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 dochází k podstatným změnám.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021  

Ruší se osobní přítomnost dětí u zápisu do 1. třídy i přípravné třídy. Zápisy tak budou probíhat pouze administrativní formou ve správním řízení.

Aktuální předpoklad konání zápisů na školách zřizovaných MČ Praha 7 je 22. a 23. duben 2020.

Pro školní rok 2020/2021 je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. 2020 šesti let věku. Odklady školní docházky či zařazení dítěte do přípravné třídy budou též řešeny v termínech zápisu, nejzazší termín pro jejich vyřízení je 31. květen 2020.

Doporučujeme možnost využít elektronickou registraci k zápisu (tzv. předzápis). Registrace usnadní formální část zápisu a také umožní rezervovat si určitý čas: Registrace k zápisu

Pokud nevyužijete možnosti elektronické registrace s možností objednání konkrétního času, můžete se dostavit k zápisu ve dnech 22. a 23. dubna od 14 do 18 hodin do hlavní budovy školy.

Dokumenty k zápisu lze také podat bez fyzické účasti, a to přes datovou schránku (ID jvqmbsk), prostřednictvím emailu s ověřeným elektronickým podpisem, poštou písemně v listinné podobě.

Tento způsob podání prosím načasujte na týden konání zápisů – tedy od 20. 4. 2020, a to z důvodu udržení stejné lhůty ve správním řízení pro všechny uchazeče.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Přednostní právo přijetí však mají děti ze spádové oblasti školy - viz platná kritéria v přiložených dokumentech. 

S případnými dotazy k zápisu se můžete obracet na zástupkyni ředitelky školy prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně telefonicky na tel. čísle 602 218 287.

Info z MČ Praha 7 

https://www.praha7.cz/zapisy-do-zakladnich-skol-probehnou-bez-pritomnosti-deti/

Informace pro rodiče - cizince jsou na webu zveřejněny: https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/zakladni-skoly/zapis-do-zakladni-skoly/informace-pro-cizince-en-ru-ukr-vn/


 Co potřebuje rodič či zákonný zástupce k zápisu:
 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)
 • Zápisní lístek
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k zapsání lze vyplnit přímo na místě před zápisem, nebo si je můžete předem stáhnout z webu školy: Dokumenty k zápisu


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí býtdoložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).


Odklad školní docházky

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se v den zápisu dostaví nejlépe již s náležitostmi potřebnými pro vyřízení odkladu:

 • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)
 • Žádost o odklad školní docházky
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • Prohlášení zákonných zástupců

Formuláře potřebné k vyřízení odkladu si je můžete stáhnout z webu školy: Dokumenty k odkladu ŠD

Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22,

                tel. 220 805 247 nebo 220 805 297


Zápis do přípravné třídy

Doporučení psychologa z PPP je potřeba i v případě zápisu dítěte do přípravné třídy. Termín zapisování dětí do přípravné třídy se bude konat ve stejné dny jako zápis do 1. tříd. K zapsání je třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Dokumenty