info

5. červen

Den dětí na Tusarce
Tukánek – projekt pro 4. a 5. ročník, zájmové semináře


10. - 14. červen

1.A + 4.A – škola v přírodě
3.B - lasergame


12. červen

Václavské divadélko na scéně Tusarky


14. červen

Ukončení klasifikačního období, uzavření hodnocení


17. – 21. červen

„Výletový týden“


17. červen

3.B + 3.C - výlet do Kutné Hory


19. červen

3.B + 3.C - Putování za Golemem


20. červen a 25. červen

4.A - dopravní hřiště


27. červen

Rozlučka s žáky 9. ročníku
3.B + 3.C - exkurze do botanické zahrady


28. červen

Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení