20191121 074802

Tak jako každý podzim i letos jsme v rámci sběru starého papíru vyklidili kabinety, učebny, sklep a další zákoutí. Totéž udělali i rodiče našich dětí a výsledkem toho byl kontejner naložený novinovým, kartonovým i jiným papírem. Pytle plastových víček utvořily krásnou barevnou čepici na papírovém snažení. Poděkování patří našim „sběrovým referentům“ ze třídy 7.B, kteří po čtyři rána bedlivě vážili a zapisovali stohy papíru, a našim silným deváťákům za pomoc při nakládání kontejneru.