20190918 120131

Dne 18. 9. 2019 se dívky osmých a devátých ročníků zúčastnily turnaje ve volejbalu pořádaného MČ Praha 7. Turnaj se konal za slunného počasí na venkovním hřišti na Letné u gymnázia Nad Štolou. Dívky získaly pohár a 3. místo. Děkujeme kapitánce Yaně, dále pak Silvě, Elišce, Lucce, Maje, Lucii, Kačce a Kristýně za skvělou reprezentaci naší školy.