img 20190927 093656

Druháčci spolupracovali s předškoláky ve skupinách a plnili zadané úkoly. Luštili křížovku, prezentovali své znalosti o podzimu a vyrobili draka. Měli radost z práce na interaktivní tabuli. Hodně zábavy si užili při vytvoření pavučiny ze dvou klubíček vlny. Dalo jim hodně práce pavučinu zase rozmotat.