20190307 134017

Seminář z přírodních věd tentokrát probíhal formou skupinové práce. Žáci zkoumali a poznávali různé druhy měkkýšů podle jejich ulit a lastur. Pod mikroskopem si prohlédli radulu, což je drsný jazýček hlemýždě zahradního, kterým si strouhá potravu. Své znalosti a dovednosti si ověřili vypracováním pracovního listu, kde se dozvěděli další zajímavé informace. 

20190110 133223

První Seminář z přírodních věd v novém roce si žáci 6.B vyzkoušeli vytvořit 3D modely různých druhů ekosystémů a biomů. Na tvorbu modelů byla nutná důkladná příprava a tu nikdo nepodcenil. Do výuky přišli vyzbrojeni nejen výtvarnými potřebami, ale taky nejrozmanitějšími přírodninami a figurkami zvířat. O svých dílech v závěru semináře ostatním povyprávěli. Ti, co si na trojrozměrný model netroufli, vytvořili krásné plakáty s obrázky a zajímavým textem. 

20181019 081022

Vstupem do 6. třídy jsme zahájili cyklus preventivních programů zaměřených na rizikové chování. Úvodní druhostupňové „prevko“ bylo zaměřené na naši adaptaci v nové třídě při novém stylu práce, s mnoha novými učiteli. Sestavili jsme si svá pravidla a zážitkovou formou se o sobě dozvídali různé informace. V další části jsme se učili navzájem spolupracovat, rozdělovat si role, učit se řídit skupinu atd. 

IMG 6622

Jako první v republice měli žáci Tusarky možnost aktivně se zúčastnit pilotní ukázkové hodiny finanční gramotnosti „Peníze pod kontrolou“. Pro základní školy ho připravila společnost  Edhance, která si vytyčila jako cíl vzdělat děti v oblasti financí, aby se v budoucnu nedostaly do potíží s neřešitelnými dluhy. Hodin se zúčastnili žáci 6. B, 7. B a 8. B. Lekce s názvy Poznej peníze, Občan a stát, Můj rozpočet byly nabité informacemi o nutných a zbytných výdajích, hypotékách, úvěrech i platebních nástrojích. Došlo i na praktické úlohy a sestavování osobního rozpočtu. Domníváme se, že po této lekci si naši frekventanti hodně rozmyslí rozjet nějaké nezodpovědné dluhy či úvěry. A o to jde.