121

Mezinárodní workshop s tématikou Vánoc byl v ZŠ Tusarova realizován 7. prosince 2022. Jeho cílem bylo seznámit děti, rodiče i veřejnost s tradicemi spojenými s oslavami Vánoc, v případě některých zemí spíše s oslavami Nového roku. Ochutnávka typických národních jídel, zpívání vánočních koled v českém a ukrajinském jazyce, vietnamský novoroční tanec a další vánoční i nevánoční zvyklosti přispěly nejen k bližšímu poznání prezentovaných zemí, ale především dokázaly sblížit děti a rodiče různých národností a prohloubily tak vzájemné mezilidské vztahy a pochopení.

Setkání bezesporu přispělo k rozvoji kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Záštitu nad akcí převzal pan Tomáš Taich z Odboru sociálního začleňování úřadu Městské části Prahy 7, který přítomné zájemce

seznámil s činností odboru, nabídl jeho služby, případně poskytl na tyto služby kontakty.

Komunitně osvětové setkání bylo součástí Výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001978), projekt „Podpora dětí s OMJ-ZŠ a MŠ Praha 7“.