13

Dne 9. května navštívila naše třída knihovnu v Tusarově ulici. Tématem našeho setkání bylo "zpracování rodokmenu." Téma je velice zajímavé, každého z nás jistě zajímá původ našich předků.
V první části programu jsme s paní knihovnicí pátrali po původu našich příjmení, pak jsme v pracovních listech doplňovali jména našich prarodičů a jejich příbuzných.
Ve druhé části programu jsme se dověděli o krocích, které musíme podniknout, abychom sestavili rodokmen. Prostřednictvím internetu se můžeme dostat k matrikám, přístup je i digitální. 
Někteří z nás se rozhodli, že se této činnosti budou jednou věnovat.