11

14. dubna se naše třída zúčastnila poučného programu " Nelegální návykové látky."

Tento poučný program se konal pod vedením dvou zkušených lektorek Prev-Centra.
Náplní programu byla definice nelegálních návykových látek, zajímavá beseda, do které jsme se aktivně zapojili, interaktivní hry.
Užívání těchto látek jsme jednoznačně odsoudili, ale víme, že prevence není nikdy dost.