12

Ve středu 1. června navštívila skupina němčinářů s paní učitelkou Kučerovou

německý Goethe - Institut. Prohlédli jsme si skvěle vybavenou knihovnu, ve které jsou nejen

tituly německy píšících spisovatelů,ale i časopisy, CD, audioknihy, filmy, deskové hry a také překlady českých autorů. V systému knihovny jsou barevnými štítky označeny jazykové úrovně materiálů (od A1 po C2), takže si každý návštěvník může vybrat podle svých znalostí jazyka.

Institut je jedním ze zařízení, kterých je 193 (téměř v každé zemi světa). Nabízí kromě půjčování knih také studovnu, online výpůjčky, jazykové kurzy i možnost přípravy k jazykovým zkouškám a udělení certifikátů.

V Goethe institutu nás zaujala novinka- VR-instalace s názvem Nekonečná knihovna, která zobrazuje různé kulturní jevy z minulosti, současnosti i budoucnosti a rozšiřuje koncept knihovny na mezikulturní výměnu vědomostí v prostoru virtuální reality.Každá místnost VR představuje systém vědění, přičemž jednotlivé místnosti jsou věnovány různým oblastem života.

Na závěr prohlídky byla pro nás připravena interaktivní hra. Ve skupinkách jsme vyhledávali různé údaje v prostoru knihovny a odpovídali na otázky o Německu a němčině.  Za každou správnou odpověď jsme získali body.  A byli jsme úspěšní!

Dvě skupiny získaly maximální počet bodů.

Program v institutu nás bavil a líbil se nám.