svatky
5897

Projekt pro školní rok 2023/2024

Zvyky a tradice, ty nás baví nejvíce Cílem letošního školního projektu je seznamovat děti…
video
17191

POJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

Milí rodiče, zveme Vás k malé prohlídce naší školky (aneb den otevřených dveří online).

info green

Vzhledem k  rozšíření kapacity MŠ Tusarova o nové detašované pracoviště vyhlašuje ředitelka MŠ Tusarova  mimořádný zápis.

Zápis bude probíhat v budově MŠ Tusarova, Tusarova 515/ 27.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

  • ·  osobní předání 23.8.2023, v 16 – 17h v MŠ Tusarova
  • ·  do datové schránky školy: jvqmbsk
  • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Tusarova 515/27, Praha 7, (rozhodující je datum podání na poštu)

V den řádného zápisu je potřeba podat žádost se všemi náležitostmi do MŠ.

Náležitosti k zápisu

  • řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy, popř. kterou získáte v rámci elektronického předzápasu (včetně formuláře Podmínky a kritéria pro přijímání dětí),
  • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
  • rodný list dítěte - originál
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidence obyvatel)

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku..

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozšíření kapacity mateřské školy bude pouze na školní rok 2023/2024.


pdfŽádost a kritéria1.03 MB

pdfEvidenční list260.70 KB


pdfLeták ke stažení

MS mimoradny zapis

ZL
21

Žabičky na Letné

Koncem června se děti ze třídy Žabiček vydaly na Letnou. Procházka byla nejen poučná, ale hlavně jsme si užili netradiční průlezky a osvěžili jsme se výtečným nanukem.
104
18

Piknik na Letné - Ježci a Mravenci

Jak jinak zakončit školku než parádním piknikem? A přesně to udělali Ježci a Mravenci. Dali si dobrou zmrzku, pohlédli na Prahu z výšky u kyvadla a nakonec si na dekách dali dobré sušenky, ovoce a…
102
34

Rozloučení s předškoláky a kouzelnické vystoupení - Ježci a Mravenci

Zazvonil zvonec a školky je konec...a tak jsme to krásně zakončili. Tři roky spolupráce, krásných dnů, učení, tvoření a zábavy. Všem dětem a rodičům moc děkujeme. Budeme se těšit, až přijdete na…
111
20

Ježci v Zoo

Pondělní výlet do Zoo se vydařil. Sluníčko nám svítilo a viděli jsme spoustu zvířátek - slony, gorily, žirafy, lamy, nosálky, medojedy, lední medvědy, pavouky, plameňáky, papoušky a největší show nám…
140
10

Barevný týden u Ježků

Spousta barev, spousta zábavy! To byl barevný týden u Ježků. Moc děkujeme rodičům za spolupráci. :-)
102
21

Zmrzlinový den u Včeliček

Rozloučení se školním rokem 2023/2024. Krásné prázdniny
190
42

Celoroční projekt "Se sokolem do života"

Nejen pohyb, ale hlavně zábava V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné…
11
51

Myšky - Sokol

Opět jsme prožili rok se Sokolem. Sportovali jsme, plnili úkoly. Dnes jsme se dočkali medailí a diplomů. Sportu zdar.
dravec
47

Dravci a sovy na Tusarce

Velmi povedený interaktivní program a hlavně plno zážitků prožily děti z Tusarky při setkání se sokolníkem Ondřejem Semickým a jeho dravci a sovami.
102
43

Myšky - Krabicohraní v ZŠ

Děti ze ZŠ Tusarova z družiny vyrobily zábavné krabice, které daly k dispozici k hraní pro naše děti. V aule jsme tedy stavěli domky, ohrádky a různě jsme použili vybrané krabice. Pohráli jsme si a…
101
57

Myšky - ZOO Praha

ZOO Praha.
zab2
33

Žabičky si hrají

Typickou činností předškolního věku je hra. Tentokrát děti z mateřské školy dostaly pozvánku od svých starších kamarádů ze základky. Krabicohraní jsme si báječně užili.
102
49

Myšky - Den otců

Na tatínky nezapomínáme. Myšky vyrobily přáníčko s láskou.
101
27

Zábavné krabice v ZŠ - Ježci

Děti ze ZŠ nám připravily a ozdobily papírové krabice a my si s nimi přišli pohrát do auly. Byla to super zábava. Děkujeme.
111
22

Hasičská stanice - Ježci

Exkurze v hasičské stanici se dětem moc líbila. Hasiči nás seznámili s prevencí, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a provedli nás hasičskou stanicí. Také nám ukázali, jak vysoko se dá…