svatky
3100

Projekt pro školní rok 2023/2024

Zvyky a tradice, ty nás baví nejvíce Cílem letošního školního projektu je seznamovat děti…
klicek
3135

Projekt Klíček

Klíček pro budoucí prvňáčky začíná na Tusarce již 4. října v 13.30 a bude pokračovat v…
sokol
3619

Se Sokolem do života - projekt pro školní rok 2023/2024

I v letošním školním roce se naše školka zapojila do projektu "Se Sokolem do života aneb…
info green
3831

Platby stravného a školného na šk 2023/2024

STRAVNÉ částka č. účtu MŠ Tusarova 1200,- Kč 0207011399/0800 MŠ Visionary 1200,- Kč…

info green

Vzhledem k  rozšíření kapacity MŠ Tusarova o nové detašované pracoviště vyhlašuje ředitelka MŠ Tusarova  mimořádný zápis.

Zápis bude probíhat v budově MŠ Tusarova, Tusarova 515/ 27.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

  • ·  osobní předání 23.8.2023, v 16 – 17h v MŠ Tusarova
  • ·  do datové schránky školy: jvqmbsk
  • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Tusarova 515/27, Praha 7, (rozhodující je datum podání na poštu)

V den řádného zápisu je potřeba podat žádost se všemi náležitostmi do MŠ.

Náležitosti k zápisu

  • řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy, popř. kterou získáte v rámci elektronického předzápasu (včetně formuláře Podmínky a kritéria pro přijímání dětí),
  • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
  • rodný list dítěte - originál
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidence obyvatel)

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku..

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozšíření kapacity mateřské školy bude pouze na školní rok 2023/2024.


pdfŽádost a kritéria1.03 MB

pdfEvidenční list260.70 KB


pdfLeták ke stažení

MS mimoradny zapis

153
66

Mikuláš u Včeliček

Andělské a čertovské radovánky s mikulášskou nadílkou.
101
37

Kamarád nebo šelma – RNDr. František Šusta – interaktivní program

www.treninkjerozhovor.cz,Pes je doopravdy "nejlepší přítel člověka". Bohužel, pro někoho může být i zbraní, hračkou bez vlastní vůle, nebo "strašidlem z televizních zpráv". Vztah člověka a psa se v…
101
68

Zvířátka se připravují na zimu - téma u Včeliček

Děti se dozvěděly mnoho zajímavost, jak se lesní zvířátka připravují na zimu. Některá z nich zimu raději prospí nebo si připravují zásoby a jiná si v tomto období snadno poradí... děti ví, čím se…
141
28

Ježci - DinoPark

K tématu "Ze světa dinosaurů" patřila i parádní návštěva DinoParku, ze které byli všichni ohromení a nadšení.
101
24

Ježci - Ze světa dinosaurů

Ježečci se vydali na návštěvu do pravěku a seznámili se se světem dinosaurů. Byla to jízda. Každý den se dozvídali nové informace, vyráběli krásné dinosaury, vytvořili si vlastní fosilie, vyzkoušeli…
111
39

První sníh u Myšek

Hurá, hurá. Užíváme prvního sněhu, koulujeme a stavíme. Ještě prosíme trochu sněhu ať je ta zima venku hezčí :)
ms12
86

Co nás čeká v prosinci 2023

5. 12. možná přijde i čert – divadelní příběh s čertem s nadílkou – aula školy6.12. plavání předškoláci6.12. vánoční strom na Ortenově nám. – myšky8.12. zdobení stromku v tržnici - včelky8.12. pečení…
101
31

Ježci v knihovně

V pátek 24.11. 2023 Ježci navštívili městskou knihovnu Prahy 7. Paní knihovnice si je vzala pod křídla a ukázala jim, jak to v knihovně chodí.
101
44

Svatý Martin u Ježků

Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel, ale k Ježečkům přece jen zavítal. Celý týden nás provázela legenda, kterou si děti nejen poslechly, ale i zahrály. Také se naučily krásnou básničku, vyrobily…
101
47

Klíček

Přípravy na školu probíhají v plném proudu. Klíček nás moc baví a paní učitelka nás toho vždy hodně naučí. :-)
101
48

Plaváčci

Plavání nás baví a děláme velké pokroky.
101
61

Myšky - Vycházka

Myšky se vydaly na vycházku na nedalekou "Štvanici". Dříve jsme se nechali převážet, teď jsme už museli po svých. Přešli jsme lávku "Holku", pohráli jsme si na louce, proběhli jsme se a hledali jsme…
108
50

Svatý Martin u Myšek - projektový týden

Legenda o sv. Martinovi se dětem moc líbila. Děti ocenily dobré skutky, naučily se básničku o huse, která vyzradila Martina a vyrobili jsme si koně, který by mohl přinést sníh. Také jsme si…
161
86

Projektový týden - Svatý Martin u Včeliček

Seznámili jsme s legendou o sv. Martinovi, k němu se vztahujícími pranostikami i lidovými tradicemi.
101
60

Den laskavosti

Na Den laskavosti se děti rozhodly pomoc naší paní uklizečce Janičce a nezapomněly ani na úklid podzimní zahrady.