info green
32

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Visionary

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Visionary, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 budou…

      omlouvat dítě na výuce mateřské školy nejpozději do 8:00 hodin

  •  telefonem formou SMS na číslo 730 893 118 ve tvaru: jméno a příjmení dítěte, třída, předpokládaná délka absence, důvod
  • předem známou nepřítomnost, pozdní příchod nebo dřívější odchod oznámit pedagogickému pracovníkovi mateřské školy
  • v případě nepřítomnosti dítěte, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let a jehož docházka do mateřské školy je v souladu s § 34 školského zákona od 1. 9. 2017 povinná - omluvenku (formulář) předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy, v odůvodněných případech (opakovaná krá tkodob&a acute; absence, absence z důvodu nemoci nad 5 dnů apod.) je třeba doložit potvrzení lékaře