info green
762

Pozvánka na schůzku rodičů přijatých dětí

Schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávávní od 1. 9. 2017 se koná 22. 6.…

1. září 2016 - začátek škol. roku

26. října a 27. října 2016 - omezený provoz (období podzimních prázdnin ZŠ)

27. prosince - 30. prosince 2016 - provoz přerušen (období vánočních prázdnin ZŠ)

3. února – 10. února 2017 - omezený provoz (období pololetních a jarních prázdnin ZŠ)  

13. dubna 2017 - omezený provoz (období velikonočních prázdnin)

 


Platby ve školním roce 2016/2017        

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb. , školský zákon a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání.

Základní částka pro období od 1.9. do 31.8. příslušného roku je aktualizována každý školní rok, pro školní rok 2016/2017 činí 480,- Kč měsíčně.

Úplata je splatná do 15.dne v měsíci na nový účet č. 115-2785720217/0100,  variabilní symbol 0000009999, specifický symbol – evidenční číslo Vašeho dítěte včetně číselné specifikace podle třídy. Školné se hradí převodem nebo složenkou. Složenky MŠ už nevydává.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku dovrší 6 let věku. Děti, které vyčerpaly v období školního roku 2015/2016 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost od 1.9.2016 hradit úplatu ve výši stanovené.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se nesnižuje ani v případě, že dítě v daném měsíci nenavštěvovalo mateřskou školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

V případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky č.14/2015 o předškolním vzdělávání se úplata poměrně sníží. Toto bude oznámeno písemně na nástěnce školy a na webových stránkách.


Pro školní rok 2016/2017:

do 15.09.2016    -  480,- Kč

do 15.10.2016    -  480,- Kč

do 15.11.2016    -  480,- Kč

do 15.12.2016    -  480,- Kč

do 15.01.2017    -  480,- Kč

do 15.02.2017    -  480,- Kč

do 15.03.2017    -  480,- Kč

do 15.04.2017    -  480,- Kč

do 15.05.2017    -  480,- Kč

do 15.06.2017    -  480,- Kč + úplata poměrně nižší za provoz v době prázdnin, kdy ředitelka přerušuje provoz mš