info green
762

Pozvánka na schůzku rodičů přijatých dětí

Schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávávní od 1. 9. 2017 se koná 22. 6.…

Kontakt:

Hospodářka školní jídelny: Stanislava Gajdová

tel. 

e:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účet školní jídelny č. 0207011399/800


Finanční normativ

  Děti 3 – 6 let Děti 7 let
Přesnídávka 8,-Kč 8,-Kč
Oběd 19,-Kč 20,-Kč
Svačina 8,-Kč 8,-Kč
     
Celkem 35,-Kč 37,-Kč

Přihlašování stravy

Změny ve stravování ihned hlásit.

Odhlašování stravy

V případě nemoci musí rodiče odhlásit stravu dítěte nejpozději do 8:00hod. a to od toho dne, od kdy je dítě omluveno. Pokud tak neučiní, je dítěti tento den naúčtován.

Úhrada stravného

Stravné se hradí na běžný účet školní jídelny č. 0207011399/800 do 15. dne daného měsíce převodem nebo složenkou. Každé dítě obdrží složenku na začátku měsíce. Ústřižek složenky rodiče předloží ke kontrole ve své třídě. Je-li dítě nepřítomné, je třeba předepsanou částku zaplatit do 3 dnů po obdržení složenky. Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci. V případě nemoci dítěte není nárok na stravu.

V souladu s vyhláškou č. 107/2005Sb, o školním stravování, v platném znění je stanovená výše celodenního stravného na částce 35,- Kč. Pro děti, které dovrší ve školním roce  7 let, dosahuje normativ 37,- Kč..


 Časový harmonogram přípravy jídel

Přesnídávka 8:00 – 9:00hod
Oběd 11:45 – 12:15hod
Svačina 15:00hod

Zákon 258/2000
Dodržování zákona 258/2000 – zákon o ochraně veřejného zdraví – sklady, omyvatelné stěny, osvětlení, vytápění, odvětrání, omyvatelné podlahy.

Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
Dodržování paragrafů týkajících se školní kuchyně

EVROPSKÁ UNIE vydala nařízení - pod číslem 1169/2011 - v ČR platné od 13.12.2014 o potravinových alergenech.

Provozovatel potravinářského podniku je povinen zpřístupnit snadnou čitelnost potraviny - dle čl. 9 - opdst.1 písm.A) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU - č- 1169/2011.

Tyto informace budou aktuální, proto v jídelním lístku budou označována jídla, kde je obsažen nějaký z alergenů - příslušným číslem.