info

V druhém lednovém týdnu nás opět navštívily dvě milé lektorky z prevcentra. Tentokrát jsme si povídali o závislostech. Přiznali jsme si, že na počítači nebo mobilu trávíme většinu volného času; někteří bohužel i na úkor školních povinností. Zkoušeli jsme různé situace - jaké by to bylo, kdybychom se najednou ocitli bez mobilu, televize, internetu…. Vlastně jsme se učili komunikovat mezi sebou tak jako naši rodiče - tedy bez použití techniky, bavit. Připadalo nám to trochu neobvyklé a možná jsme si teprve v této situaci uvědomili, že se už vlastně mezi sebou bavit neumíme - stačí přece SMS nebo Facebook…

Ale ne, tak zlé to s námi přece jen není. Po třech hodinách programu jsme si sice přiznali rezervy v komunikaci, ale současně jsme při skupinové práci poznali, že se dokážeme domluvit a v případě potřeby táhnout za jeden provaz.