Školní vzdělávací program (Švp)

Od školního roku 2007/2008 se na škole vyučuje podle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V roce 2010 byly do Švp zapracovány dílčí změny a od školního roku 2010/2011 se začalo  v 1. a 6. ročníku  vyučovat podle školního vzdělávacího programu Klíč k poznání, 2010.

Oba dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři zástupce školy.