IMG 1552

Ve čtvrtek 21. září 2017 jsme si při první dvouhodinovce výtvarné dílny vyzkoušeli techniku frotáže. Každý dostal skutečnou kukuřici, tu jsme nejprve oloupali z listů a „vlasů“, potom jsme ji nabarvili temperou nakonec jsme ji jako „válečkem“ tiskávali na velkou čtvrtku. Po zaschnutí jsme se snažili kukuřici co nejvěrněji a v reálné velikosti nakreslit tuší. Byla to dřina, ale nakonec jsme to všichni zvládli!