pc132246

„Naše třída se zúčastnila vánočního jarmarku, který se konal v aule školy. Již několik dní předem jsme se připravovali a vyráběli vánoční dárky.

Všichni jsme se těšili, až je budeme nabízet  návštěvníkům jarmarku a svým kamarádům. U prodejního stolku se vystřídala téměř celá třída. Vánoční jarmark se opět vydařil a my jsme odcházeli spokojeni a s vánoční náladou.“

PB242215

„Žáci 8.B navštívili Kongresové centrum, kde byla nabídka středních škol Schola Pragensis . V několika poschodí jsme se mohli seznámit se středními školami a učilišti. Studenti středních škol se snažili upoutat pozornost procházejících předváděním toho, co se na škole již naučili. Ve všech stáncích bylo dostatek materiálů s popisem zaměření střední školy. Studenti ochotně zodpovídali naše dotazy, které se týkaly výuky na jejich škole.“

p1012139

Třída 8.B se byla podívat v Národopisném muzeu Národního muzea. V několika výstavních sálech jsme se seznámili s lidovými zvyky a tradicemi

české vesnice. Nejvíce nás zaujalo vybavení vesnického stavení  předměty, které lidé používali v každodenním životě. V jiných sálech muzea jsme

si prohlédli kroje, které si lidé oblékali při lidových slavnostech.

P6212168

„Žáci naší třídy navštívili Lapidárium Národního muzea v areálu holešovického Výstaviště. Postupně jsme prošli 8 sálů věnovaných různým architektonickým slohům. Mohli jsme obdivovat sochy, části staveb, náhrobky či kašny z období románského slohu přes baroko až do klasicismu. Seznámili jsme se tak s největší historickou sbírkou kamenosochařství a architektonické plastiky v České republice.“

 

 

P6232197

„Třída 8. B byla na dějepisné vycházce, jejíž obsah vycházel z probraného učiva. Společně jsme prošli Karlův most a vyslechli si referát o událostech, které jsou s ním spojené. Odtud jsme viděli Pražský hrad a připomněli si ho jako sídlo českých králů. Na Karlově mostu jsme si prohlédli sochy a seznámili se s legendami, které se k nim váží. Vycházku jsme zakončili na Kampě, kde jsme se zastavili u obnovené vily Jana Wericha.“