p1010007

V prvním letním dni jsme jeli společně s třídou VI. A na výlet. Nejprve jsme si v Mělníku prohlédli soutok Labe a Vltavy, navštívili jsme kostnici a potom nás čekal poněkud náročný výstup na horu Říp.  Stoupali jsme do kopce voňavou lipovou alejí a chvíli jsme šli lesem. To bylo příjemné, protože slunce vydatně pálilo. Na vrcholu jsme navštívili kapli v rotundě a po odpočinku jsme se krkolomnou kamenitou cestou vrátili zpět k autobusu. Výlet se nám vydařil a všem se líbil.