pb030007

V pátek 3. listopadu jsme se cítili jako V. I. P. Navštívili jsme reprezentační prostory Pražského hradu, tedy místnosti, kam se běžný občan dostane maximálně dvakrát do roka, vždy u příležitosti státního svátku. Vystáli jsme zhruba hodinovou frontu na hradním nádvoří, protože zájem škol byl velký. Čekání jsme si krátili pozorováním okolí: procházející vojenská četa, vojáci hradní stráže, studenti mimopražských škol - dokonce až z Rakovníka…. Odměnou za dlouhé čekání nám byla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor. Obdivovali jsme m. j. Španělský nebo Rudolfův sál, společenský salonek (vítání zahraničních delegací), pracovnu prezidenta republiky nebo velkou jídelnu. Všude byla spousta světel a květin. Vrátili jsme se sice unaveni, ale s pocitem, že jsme ten den zažili něco výjimečného.