zlocin

Tak se jmenovala beseda, na kterou jsme se vypravili 15. listopadu do Divadla U Hasičů. Spisovatel a reportér Josef Klíma nám vyprávěl skutečné případy ze své praxe. Poznali jsme, že mladý člověk se může velmi snadno dostat na dráhu zločinu – z lehkomyslnosti, důvěřivosti nebo touhy po penězích. Josef Klíma několikrát zdůraznil, že zejména lidé mezi 14 -18 lety jsou ohroženou skupinou; ať už se jedná o pornografii, prostituci nebo drogy. Beseda byla zajímavá a přinesla nám spoustu užitečných informací.

pb030007

V pátek 3. listopadu jsme se cítili jako V. I. P. Navštívili jsme reprezentační prostory Pražského hradu, tedy místnosti, kam se běžný občan dostane maximálně dvakrát do roka, vždy u příležitosti státního svátku. Vystáli jsme zhruba hodinovou frontu na hradním nádvoří, protože zájem škol byl velký. Čekání jsme si krátili pozorováním okolí: procházející vojenská četa, vojáci hradní stráže, studenti mimopražských škol - dokonce až z Rakovníka…. Odměnou za dlouhé čekání nám byla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor. Obdivovali jsme m. j. Španělský nebo Rudolfův sál, společenský salonek (vítání zahraničních delegací), pracovnu prezidenta republiky nebo velkou jídelnu. Všude byla spousta světel a květin. Vrátili jsme se sice unaveni, ale s pocitem, že jsme ten den zažili něco výjimečného.

PA050012

Vlasy, anglicky Hair, jsou jeden z nejznámějších filmů Miloše Formana. My jsme si tento název vypůjčili pro první říjnovou hodinu výtvarky. Protože se nyní ve výtvarné výchově zabýváme linií a rozlišováním studených a teplých barev, malovali jsme barevné vlasy. Líbí se vám?

 

PB

Začal nám školní rok a než jsme se stačili po prázdninách rozkoukat, už jsme byli vybídnuti k aktivitě. Ale tahle nás baví - projekt Pébéčko v sobě skrývá vymýšlení nápadů, za co pro školu utratit 50 000 Kč. Nápadů jsme měli dost, za třídu jsme nakonec vybrali ten nejzajímavější a s ním se přihlásíme do závěrečného klání.  Zatím nám držte palce.