IMG 4588

Dne 28. 3. proběhl v naší 6.A další preventivní program projektu organizace Jules a Jim. Věnoval se především zkvalitňování vztahů mezi námi, žáky. Formou her s míčkem, vzájemné komunikace s lektory a mezi sebou jsme se učili sami pojmenovávat naše chování vůči spolužákům. Uvědomili jsme si, jak dokáže nevhodné chování, někdy stačí i nehezké slovo, ostatním ublížit. Mnohé hry dokonce odhalily, jaký je vztah mezi některými žáky. Došli jsme k závěru, že výsledky naší školní práce závisí na našem chování a vztazích. Poučili jsme se, že při týmové práci se vždy musíme domluvit, co budeme dělat(nápad prezentuje jeden žák), dále si sdělíme své nápady a nakonec se "společně " rozhodneme, co budeme dělat. Hodiny strávené s lektory posilují naše vzájemné vztahy, a tím jsou pro nás velkým přínosem.