IMG 4362

Dne 3. 10. navštívily dvě lektorky z Prev.centra naši třídu 6.A. Jejich cílem bylo zajímavou a zábavnou formou pozitivně působit na naše chování a vytváření hezkého klimatu ve třídě. Napřed jsme si sepsali pravidla slušného chování. K nim patří například: vzájemný respekt (vždy mluví jen jeden, vzájemně se nepřekřikujeme a každý mluví sám za sebe). Hráli jsme různé hry, při kterých jsme si tato pravidla osvojovali.
Pak jsme ve skupinkách prostřednictvím obrázků vyjádřili naše přání, jak by měl vypadat náš ostrov. 
Během této akce jsme pracovali také s tématem šikany, které je v dnešní době velice důležité. Uvedené setkání posílilo myšlenku naší vzájemné spolupráce.