IMG 4639

Projekt Jules a Jim, který probíhá v naší 6.A a 8.A třídě, vrcholí. I přesto, že nás s lektory čekají další výukové lekce, zjišťujeme již nyní, že se naše chování k ostatním spolužákům a sebeovládání výrazně zlepšilo. Formou zajímavé hry jsme zkoušeli, zda se budeme schopni během dvou vyučovacích hodin vzájemně respektovat a pomáhat si, maximálně soustředit, zachovat absolutního bobříka mlčení po celou dobu. Dorozumívali jsme se mimikou, dokonce jsme museli židle, na kterých jsme se přemísťovali, posouvat bez jediného zvuku. DOKÁZALI JSME TO!!  Myslíte, že byste to také zvládli?

IMG 4621

Dne 4. dubna se naše 6.A vypravila na retrospektivní výstavu významného českého umělce Josefa Lady s názvem Sedmičky Josefa Lady. Výstava se konala u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto velikána. Ve čtyřech patrech Tančícího domu jsme zhlédli 400 děl, z nichž některá byla poprvé vystavena od roku 1957. Výstava byla největší přehlídkou Ladovy tvorby za posledních deset let. Seznámili jsme se s obrazy a ilustracemi Josefa Lady z doby meziválečné, též s jeho tvorbou z oblasti karikatury, některými malířovými osobními věcmi a ilustracemi časopisů. Zajímavostí byly i navržené filmové kostýmy či model jeho pracovny. Za psacím stolem seděl téměř samotný Josef Lada! Velice nás zaujala umělcova tvorba pro děti včetně dětské ilustrace, řada interaktivních exponátů s ladovskou tematikou, např. maketa knihy Kaňka do pohádky, kterou jsme prolézali, též kostým kocoura Mikeše v nadživotní velikosti a webová aplikace s motivy obrázků Josefa Lady. Sledovali jsme též promítání pohádek. Naše nezapomenutelné zážitky z výstavy umocnil překrásný pohled z osmého patra Tančícího domu na naši kouzelnou Prahu.

 

IMG 4588

Dne 28. 3. proběhl v naší 6.A další preventivní program projektu organizace Jules a Jim. Věnoval se především zkvalitňování vztahů mezi námi, žáky. Formou her s míčkem, vzájemné komunikace s lektory a mezi sebou jsme se učili sami pojmenovávat naše chování vůči spolužákům. Uvědomili jsme si, jak dokáže nevhodné chování, někdy stačí i nehezké slovo, ostatním ublížit. Mnohé hry dokonce odhalily, jaký je vztah mezi některými žáky. Došli jsme k závěru, že výsledky naší školní práce závisí na našem chování a vztazích. Poučili jsme se, že při týmové práci se vždy musíme domluvit, co budeme dělat(nápad prezentuje jeden žák), dále si sdělíme své nápady a nakonec se "společně " rozhodneme, co budeme dělat. Hodiny strávené s lektory posilují naše vzájemné vztahy, a tím jsou pro nás velkým přínosem.

IMG 4580

Ve dnech 26. a 27. 3.  se naše třída zúčastnila prvního (neveřejného) kola každoročně opakované soutěže Tusarka má talent. Naše 6.A si připravila vystoupení pro skupinu i jednotlivce. Skupina žáků, kterou tvořili Linda, Kristýna, Silvie, Eliška, David, Vasyl a Radim, nepostoupila do veřejného kola Talentu, ale nám to nevadí. Dramatizaci pohádky Červená Karkulka, již jsme nastudovali, též potlesk publika, jsme si užili. A Michael a Denis, kteří soutěžili za jednotlivce, postoupili za své sportovní výkony do veřejného kola.

fusion

Dne 22. března naše třída 6. A spolu s třídou 6. B, 7. A a 7. B navštívila kulturní dům Domovina, kde se odehrál úžasný koncert moderního pěveckého sboru Fusion. Sbor již měl úspěšná vystoupení v Dejvicích a Libni. Moderní pěvecké sbory Fusion vznikají od r .2009, nyní fungují na dvanácti místech v ČR. Fusion je otevřený rock-popový pěvecký sbor pro každého člena od 13-20 let. Kromě ČR Fusion funguje ve více než 20-ti místech v dalších osmi zemích Evropy. Na každém koncertu kromě sborového zpěvu někdo poprvé zpívá solo, hraje na hudební nástroj, diriguje, tančí, fotografuje, natáčí nebo dělá drama. Těmto dovednostem se studenti učí na Fusion workshopech během šk.roku. Kromě zkoušek jsou v léťě organizovány kempy s rodilými mluvčími z USA a z evropských zemí, skupiny organizují zahraniční turné, každoročně probíhá Fusion festival. Všechny tyto akce jsou nabity koncertními vystoupeními, kde si mladý člověk může sám vyzkoušet, co se naučil. Koncerty se pořádají pro lokální komunitu, školy, veřejnost, rodiče a přátele. Díky strhující atmosféře v sále jsme si koncert doslova užívali. Krásné písně, hudba, taneční kreace, světelné efekty, pocit sounáležitosti účinkujících i nás, hostů, v nás vyvolaly nezapomenutelný zážitek. Navíc jsme se i my, žáci, mohli podílet na vystoupení, a to zpěvem i tancem.