IMG 4644

V měsíci dubnu jsme absolvovali  další tři akce. Dne 24.4. proběhlo další setkání s lektory organizace Jules a Jim. Aktivity, které jsme absolvovali, jsme dokonale zvládli. Tentýž den Michael Vrábel krásně reprezentoval naši třídu v rámci akce Tusarka má talent. Velice zdařile skákal parkour. Následující den jsme zhlédli v Tusarově ulici výstavu pod širým nebem. Jednalo se o obrázky výtvarníků, které spojuje zkušenost s psychickými obtížemi. Obrázky jsou velice zdařilé a jsou oknem do duše jejich autorů. 

IMG 4639

Projekt Jules a Jim, který probíhá v naší 6.A a 8.A třídě, vrcholí. I přesto, že nás s lektory čekají další výukové lekce, zjišťujeme již nyní, že se naše chování k ostatním spolužákům a sebeovládání výrazně zlepšilo. Formou zajímavé hry jsme zkoušeli, zda se budeme schopni během dvou vyučovacích hodin vzájemně respektovat a pomáhat si, maximálně soustředit, zachovat absolutního bobříka mlčení po celou dobu. Dorozumívali jsme se mimikou, dokonce jsme museli židle, na kterých jsme se přemísťovali, posouvat bez jediného zvuku. DOKÁZALI JSME TO!!  Myslíte, že byste to také zvládli?

IMG 4621

Dne 4. dubna se naše 6.A vypravila na retrospektivní výstavu významného českého umělce Josefa Lady s názvem Sedmičky Josefa Lady. Výstava se konala u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto velikána. Ve čtyřech patrech Tančícího domu jsme zhlédli 400 děl, z nichž některá byla poprvé vystavena od roku 1957. Výstava byla největší přehlídkou Ladovy tvorby za posledních deset let. Seznámili jsme se s obrazy a ilustracemi Josefa Lady z doby meziválečné, též s jeho tvorbou z oblasti karikatury, některými malířovými osobními věcmi a ilustracemi časopisů. Zajímavostí byly i navržené filmové kostýmy či model jeho pracovny. Za psacím stolem seděl téměř samotný Josef Lada! Velice nás zaujala umělcova tvorba pro děti včetně dětské ilustrace, řada interaktivních exponátů s ladovskou tematikou, např. maketa knihy Kaňka do pohádky, kterou jsme prolézali, též kostým kocoura Mikeše v nadživotní velikosti a webová aplikace s motivy obrázků Josefa Lady. Sledovali jsme též promítání pohádek. Naše nezapomenutelné zážitky z výstavy umocnil překrásný pohled z osmého patra Tančícího domu na naši kouzelnou Prahu.

 

IMG 4588

Dne 28. 3. proběhl v naší 6.A další preventivní program projektu organizace Jules a Jim. Věnoval se především zkvalitňování vztahů mezi námi, žáky. Formou her s míčkem, vzájemné komunikace s lektory a mezi sebou jsme se učili sami pojmenovávat naše chování vůči spolužákům. Uvědomili jsme si, jak dokáže nevhodné chování, někdy stačí i nehezké slovo, ostatním ublížit. Mnohé hry dokonce odhalily, jaký je vztah mezi některými žáky. Došli jsme k závěru, že výsledky naší školní práce závisí na našem chování a vztazích. Poučili jsme se, že při týmové práci se vždy musíme domluvit, co budeme dělat(nápad prezentuje jeden žák), dále si sdělíme své nápady a nakonec se "společně " rozhodneme, co budeme dělat. Hodiny strávené s lektory posilují naše vzájemné vztahy, a tím jsou pro nás velkým přínosem.

IMG 4580

Ve dnech 26. a 27. 3.  se naše třída zúčastnila prvního (neveřejného) kola každoročně opakované soutěže Tusarka má talent. Naše 6.A si připravila vystoupení pro skupinu i jednotlivce. Skupina žáků, kterou tvořili Linda, Kristýna, Silvie, Eliška, David, Vasyl a Radim, nepostoupila do veřejného kola Talentu, ale nám to nevadí. Dramatizaci pohádky Červená Karkulka, již jsme nastudovali, též potlesk publika, jsme si užili. A Michael a Denis, kteří soutěžili za jednotlivce, postoupili za své sportovní výkony do veřejného kola.