img 20180509 094733

Vydali jsme se do Národního muzea na prohlídku Noemovy  archy. Paní průvodkyně nás provedla výstavou a pak jsme v malém testíku vyzkoušeli své znalosti.  Nakonec jsme ve třech skupinách spolupracovali na zadaném úkolu a pak prezentovali ostatním.