joomla background image module
Crear Pagina Web

Zaměření školy

Cílem vzdělávacího programu s názvem Klíč k poznání je vybavit žáky nejenom vědomostmi, ale i dovednostmi důležitými pro uplatnění ve společnosti - umění učit se, řešit problémy, komunikovat, rozvíjet sociální vztahy. Program umožňuje získání všeobecného základního vzdělání, nadstandardní výběr volitelných předmětů navíc nabízí žákům II.stupně realizaci v oblíbeném oboru (přírodovědné i humanitní předměty, sport, umění, ICT). Anglickému jazyku na Tusarce učíme formou her již od 1. ročníku, čtecí dovednosti děti získají osvědčenou genetickou (hláskovou) metodou.

Ve školním roce 2011/2012 byla poprvé otevřena specializovaná třída se zaměřením na matematiku a přírodní vědy, kde se hojně využívá praktických postupů "vědeckého" zkoumání. Protiváhou je výuka čtyř cizích jazyků - kromě angličtiny též němčina, ruština a francouzština. Od školního roku 2010/2011 u nás velmi úspěšně funguje Přípravná třída. Pro ostatní předškolní děti je ve spolupráci s MŠ realizován projekt Klíček, jenž má usnadnit dětem nástup do vzdělávacího procesu a přivyknout školnímu prostředí.

ZŠ Tusarova dbá na zachování příjemného a přátelského prostředí, ve kterém však musí fungovat kázeň a dodržování stanovených pravidel. Projektové dny a pořádání úspěšných společenských akcí ve spolupráci s rodiči a veřejností jsou pro všechny odměnou za každodenní práci i dobrou motivací.


Vybavení školy

Naše základní škola je plně organizovanou školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Od roku 1998 je její nedílnou součástí také škola mateřská, jejíž budova sídlí v těsném sousedství. Zřizovatelem je Městská část Praha 7. Kapacita budovy je 500 dětí, v současné době navštěvuje školu 430 žáků.

Již přes 100 let stará školní budova se nachází ve staré zástavbě uprostřed Holešovic v klidném prostředí, které jí poskytuje protilehlý park, zároveň je však velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou.

Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým povrchem. Nejreprezentativnější částí budovy je školní aula, dříve školní kaple. Dále se v budově nachází školní kuchyně s jídelnou.

Pro výuku mají pedagogové k dispozici 23 učeben, z toho 17 kmenových a 5 odborných pracoven (knihovna, učebna informatiky s 30 počítači připojenými na internet, moderní pracovna fyziky a chemie s měřicími systémy PASCO, cvičná školní kuchyňka, školní dílna).

V přízemí školy se nachází 5 tříd školní družiny, které jsou upraveny jako herny, tři oddělení ŠD sídlí v patře v kmenových třídách. 


Historie školy

Školní rok 1898

Měšťanská škola dívčí v Praze na Maninách

zřízena byla roku 1897 a umístěna v budově, již slavná obec Pražská toho roku dostavěla pro školu dívčí i chlapeckou. Škola pro dívky umístěna v traktu západním. Obecná škola dívčí, jež spojena dosud byla s chlapeckou a tvořila smíšenou školu na Maninách pod správou řídícího učitele p. Jos. Šulce, odloučena jest od školy chlapecké a připojena ku dívčí škole měšťanské. Na základě provedeného zápisu přijato dívek do školy obecné 187, do školy měšťanské 67. První rok školní počal 16. září 1897 vzýváním Ducha sv. a službami Božími, jež konány ve školní kapli v Holešovicích...

Takto se začíná kronika školní budovy ZŠ Tusarova, která je na pokračování v mnoha dalších knihách uložena coby obrovská cennost ve školním archivu.

Podle dochované zprávy ministerského rady V. Kuneše, přednesené 28. 9. 1948, se dozvídáme další podrobnosti, které zapsal Dr. Bohouš Koloušek, ředitel školy ve školním roce 1948.

Holešovice před 50 lety byly jako dnes od ostatní Prahy odděleny jednak Vltavou, jednak tratí vedoucí ke Kladnu, ale netvořily souvislý celek, domy byly roztroušeny, promíšeny dvory a selskými statky, tovární objekty se střídaly s osetými poli a zahradami, a nebylo tehdy ovšem ještě ani Libeňského, ani Trojského mostu, spojení obstarávaly přívozy.

Prvá škola pro tuto čtvrť byla postavena v Jablonského ulici r. 1884. Byly to dvě budovy, obklopeny zahradami, a umístěny v nich byly obecné a měšťanské školy dívčí i chlapecké. Když po roce 1890 nastal s průmyslovým mohutněním čilý stavební ruch, nestačily dosavadní školy pro příliv obyvatelstva. Již v roce1894 bylo nutno umístiti nouzově třídy jednak v opatrovně (něco jako dnešní MŠ) v Rajské ulici, jednak v magistrátní úřadovně v Nádražní ulici. Proto v roce 1895 usnesla se městská rada, postaviti novou školní budovu na rohu nynější Osadní a Tusarovy ulice. Dne 20. dubna 1896 schválili obecní starší stavební plány a věnovali obecní pozemek v ceně 37.213 zlatých a zřizovací náklad 235.000 zlatých. Povolení ke stavbě udělil magistrát 21. 5. 1896 a zadal práce. Projekt stavby vypracoval městský stavební rada Josef Srdínko spolu s asistentem, městským inž. Janem Vavřinou.

Se stavbou se počalo 16. května 1896 a 9. října téhož roku bylo dosaženo rovnosti. Protože však zatím bylo rozhodnuto, aby ve škole byla též umístěna kaple, byly plány pozměněny a stavba byla dokončena až v roce 1897. Z kaple je nyní přednášková síň v chlapecké škole (v současné době školní aula).

Fasáda budovy byla provedena ve slohu vlašské renesance, přízemí a první patro je ukončeno silnou římsou s konsolami a růžicemi a tvoří podnoží pro druhé a třetí patro. Na obou křídlech jsou ve výklencích napsána zlatým písmem jména pěti mužů, zasloužilých o české školství: Doucha, Svoboda, Komenský, Škoda, Wenig. Zcela nahoře je nápis: Zbudovala obec pražská léta Páně MDCCCXCVII. Stavební náklad činil 204.291,53 zlatých, vnitřní zařízení stálo 8.449,24 zlatých.

Budova byla svému účelu odevzdána slavnostně dne 13. září 1897. Nemyslilo se tehdy na rozvoj čtvrti a škola nebyla obklopena zahradou jako starší škola Na Zátorách. V r. 1897 byla kolem ještě pole a stavební parcely.

Budova byla kdysi rozdělena na dvě části určené pro dvě instituce: dívčí měšťanskou školu a obecnou školu. Ovšem toto rozpojení vzalo zasvé a škola se opět spojila. Po roce 1900 totiž rapidně stoupal počet obyvatel Holešovic a tak byly i roky, kdy místní školu navštěvovalo až 800 žáků.

Různými peripetiemi procházela budova školy, obzvláště za světových válek, kdy zde byl zřízen lazaret, vydávalo se zde jídlo a ošacení pro chudé lidi atd. Někdy se škola opět rozdělila na dívčí a chlapeckou část, což mnozí prarodiče našich žáků ostatně ještě pamatují.

V současné době jsou vnitřní prostory budovy po rekonstrukci, ale na fasádu a střechu by se mělo pomyslet s opravou. To aby se stavební rada Srdínko nemusel shůry mračit na nedobrý stav výše zmíněných částí jeho bohulibého a ušlechtilého díla.  

 

20190117 110355
3

Turnaj ve stolním tenise

Ve dnech 15. a 17. ledna 2019 se žáci a žákyně II. stupně úspěšně zúčastnili turnaje ve stolním tenise pořádaného MČ Praha 7 na ZŠ Fr. Plamínkové. Tým žáků ve složení Tomáš, Briton, Hieu, Honza a tým…
lyzak
35

Lyžařský kurz 2019

Nědele 20. 1. 2018 Účastníci letošního lyžařského výcviku hlásí, že cesta do Albrechtic v Jizerských horách proběhla bez problémů. Jsme ubytovaní, po dobré večeři a už se těšíme na zítřejší lyžování.…
IMG 20181219 132031
39

Vánoční Budyšín 8.B

Před Vánocemi vyjíždějí naši žáci tradičně do některého z blízkých evropských měst na vánoční trhy. Letos padla volba na Budyšín, neboli saský Bautzen. Jeho trhy jsou podle cestovky provoněné,…
IMG 1705
42

Prosinec v 2. A

V prosinci jsme navštívili divadlo kouzel v Líbeznici u Prahy. Poslední předvánoční den jsme si zpříjemnili vánočním nadělováním vánočních dárečků.
info
72

Co nás čeká v lednu 2019

8. leden• Čas proměn – přednášky o dospívání pro žáky 7. a 8. ročníku 15. 1. a 17. 1 • Turnaj škol Prahy 7 ve stolním tenisu 18. leden• Uzavření klasifikace za období I. pololetí• Kritéria školní…
img 20181218 104147
40

Výstava betlémů 1. A

V předvánočním čase jsme vyrazili na výstavu betlémů do kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Betlémy jsou vytvořeny z různých materiálů. Zaujal nás velký dřevěný betlém, kde se…
P1080066
40

Já a moje já v „osmičkách“

Naše třída 8. A se společně s 8. B zúčastnila besedy na téma psychické procesy v dospívání. V hodinách OSV toto učivo právě probíráme a tak nás povídání lektorky (Mgr. Podlahová) zaujalo. Živě jsme…
9125E6CF 72D3 44D6 B139 6808BBD92350
43

5. B umí pomáhat

Tato zpráva vám asi bude znít skoro neuvěřitelně: Žáci třídy 5. B pomohli Dětskému krizovému centru charitativním příspěvkem 58 777 Kč. Asi se ptáte, kde k tak obrovské částce mohli přijít? Jednoduše…
p1250030
44

Adventní zpívání

K milému setkání došlo 18. prosince v MŠ Vizionary. Ve vestibulu nové administrativní budovy, kde sídlí ještě novější mateřinka, si společně zazpívali koledy žáci 5. B ze základní školy, děti z MŠ…
img 7181
50

Vánoční koncert

Pro nejmladší žáky Tusarky jsme připravili překvapení v podobě vánočního koncertu. Umělci Divadla Slunečnice diváky pěkně rozparádili, takže jsou na vánoční radovánky více než připraveni.
img 7245
69

Jedničková tombola

Těšili jsme se na losování od 3. prosince. Žáci Tusarky celý měsíc pilně sbírali jedničky, aby si zasloužili tombolový lísteček a zvětšili svoji šanci na výhru. Dnes tedy losování. Štěstí kroužilo a…
IMG 7653
60

Vánoční besídka v 6. C

Před vánočními prázdninami jsme se rozloučili třídní besídkou. Pili jsme čaj, prskali prskavkami, rozbalili jsme si dárečky, ochutnali mnoho druhů cukroví a nakonec jsme rozkrajovali jablíčka,…
img 7137
156

Vánoční jarmark 2018

Na tradiční jarmareční odpoledne se všichni v Tusarce každoročně těšíme. Kde jinde se můžeme blýsknout nápady a kreativitou, navíc před tolika lidmi? A že jich letos přišlo! Zavítali k nám nejen…