info

Poslední odhlášky obědů ve školní jídelně uskutečněte do 26. Června do 14 hodin. Do 29. června pak odcházející žáci odevzdají v kanceláři ŠJ svůj čip. V poslední školní den se obědy vydávají od 10.30 do 12.30 hodin.


Informace pro nové strávníky ŠJ

Přihlásit dítě ke stravování v ZŠ Tusarova a zaplatit stravné na měsíc září můžete v posledním srpnovém týdnu, tzn. od 27. 8. do 31. 8. 2018 mezi 8. a 12. hodinou v kanceláři školní jídelny. Prosíme, abyste si v rámci urychlení procesu přihlašování přinesli již vyplněnou Přihlášku ke stravování a napsané číslo účtu, z kterého bude platba na účet jídelny odcházet. Platbu v hotovosti přijímáme pouze u nových strávníků na měsíc září!

docPřihláška ke stravování ve školní jídelně30 KB