info pink
1019

GDPR - Základní informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s nařízením legislativy Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne…

broucci

Režim dne v měsíci září:

Příchody dětí : mezi 7. – 8.  hodinou ranní - volná hra, seznámení, prostor pro omluvy dětí

8:00 - 9:00 - dopolední zaměstnání, hygiena

9:00 - 9:30 - svačina

10:00 - 11:00 - pobyt venku

11:00 - 11:30  - hygiena, příprava na oběd

11:30 - 12:15 - oběd

12:15 - 12:30 - hygiena

12:30 - 13:00 - prostor pro vyzvedávání dětí z MŠ, indiv. konzultace s pedagogy