info pink
8

Třídní schůzka

Informační třídní schůzka rodičů se koná ve středu 28. 8. v 16:00 v MŠ Visionary - modrá…
Den deti24
434

Den dětí

Vážení rodiče,zveme Vás a Vaše děti na dodatečnou oslavu svátku dětí, tentokrát na téma…

info pink

PLATBY NA PRÁZDNINY

Předpis školného v době prázdnin činí 300 ,- Kč.

Platbu proveďte do 16.6.2023 na účet školného.

Provoz školky je přerušen od 24.7. do 1.9.2023 a školné se neplatí.

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1.9. do 31.8. daného roku. Po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání (školné) i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy.