• info

    První třídní schůzky

    118
    První třídní schůzky se na Tusarce uskuteční ve středu 25. září 2019. Rodiče se na nich…

PB

Startujeme Pébéčko

Městská část Prahy 7 iniciovala a financuje projekt participativního rozpočtování v základních školách – školní „PÉBÉČKO“.

Pébéčko (z anglického participatory budgeting) je vzdělávací projekt pro učitele i žáky. Participace učí žáky být odpovědnějšími vůči svému okolí. Žáci si také osvojují hlasovací návyky, prezentační schopnosti, rozvíjejí svou kreativitu, naučí je spolupracovat.

Cílem je zapojit žáky do rozhodování o proměně školy, účelně využít stanovenou finanční dotaci od zřizovatele, poznat názory žáků, ale také posílit pocit zodpovědnosti žáků vůči škole.

Žákům je svěřen rozpočet, o jehož využití mohou sami rozhodnout - zkrátka sami si odhlasují, za co peníze utratí. Platí jen jedno omezení: projekt musí škola být schopna realizovat.

Finanční dotace poskytnutá MČ Praha 7 škole činí 50000,-Kč.

Žáci navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přispějí k rozvoji školy, procvičí si prezentační dovednosti, naučí se hospodařit s penězi a zkusí si vést i kreativní kampaň.

Učitelé zapojí děti do užitečné aktivity, zlepší klima a atmosféru ve třídě, posílí vzájemnou komunikaci s dětmi a získají nový úhel pohledu na myšlení, priority, přání a potřeby dětí.

Škola vytvoří demokratickou atmosféru, získá podrobnější náhled do názorů a myšlení žáků i nástroj k otevřenější komunikaci s rodiči, posílí důvěru žáků a rodičů a získá zpětnou vazbu.

Rodiče se též mohou zúčastnit hlasování a výběru projektu, který bude ve škole realizován.

Díky spolupráci města a školy žáci na Tusarce brzy zažijí demokracii v praxi.