info

Zápis k plnění povinné školní docházky a do přípravné třídy se koná 4. a 5. dubna 2018, vždy od 14 do 18 hodin.

Náhradní zápis pro ty, kdo se nemohou dostavit v řádném termínu, je 19. dubna od 14 do 16 hodin.

pdfLeták ke stažení192.39 KB

Kritéria pro přijetí dítěte a některé potřebné tiskopisy najdete ve školních dokumentech.  


Zápis do 1. třídy                                                                                                              

Nutno vzít s sebou:

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)

Formuláře potřebné k zapsání lze vyplnit přímo na místě před zápisem, některé si můžete předem stáhnout z webu školy.

 • Zápisní lístek
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Prohlášení zákonných zástupců

Odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky musí být podána nejpozději 27. dubna 2018. Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, se v den zápisu dostaví nejlépe již s náležitostmi potřebnými pro vyřízení odkladu:

 • Žádost o odklad školní docházky (lze vyplnit přímo na místě před zápisem, případně předem stáhnout z webu školy)
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
 • Doporučení dalšího odborníka, nejčastěji dětského lékaře nebo klinického psychologa 

Kontakt:           

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22,

tel. 220 805 247 nebo 220 805 297


Zápis do přípravné třídy – možno pouze pro děti s odkladem školní docházky!!

Nutno vzít s sebou:

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce (s doložením bydliště v MČ Praha 7)

 Podklady nezbytné pro přijetí do přípravné třídy:

 • Rozhodnutí o odkladu školní docházky (vydá ZŠ, kde bylo o odklad požádáno)
 • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)

Další potřebné náležitosti k zapsání do přípravné třídy získáte v den zápisu ve škole.