info

1. březen
Školní Pébéčko - hlasování žáků školy pro nejlepší projekt


4. březen

Návštěva dětí z MŠ Tusarova – zábavná procházka školou


7. březen

• Den otevřených dveří


13. březen

Třídní schůzky rodičů - od 17.30 hod.
17.00 - 17. 30 hod. – schůzka tř. důvěrníků s ředitelkou školy


18. březen

2.A - planetárium


19. březen

Veselé zoubky pro 1. třídy


21. březen

Den otevřených dveří

Fotografování tříd na ročenky

Karneval ve školní družině

21. březen
Matematický klokan - školní kolo soutěže

27. březen

HZS – školení pedagogů – metodika výuky chování při mimoř. událostech


29. březen

Noc s Andersenem

I. stupeň - kino