info

Víte o tom, že obědové konto už přes 5 let pomáhá dětem z rodin, které se ocitly v tíživé finanční situaci?

Více info na webu MČ P7