info

5. listopad
• 4. ročník – exkurze do podzimní ZOO


6. listopad
• 1. ročník + 2. A – návštěva představení v divadle Minaret


8. listopad
• Porada vedení školy


9. listopad
• 5. C – exkurze do města Tábor


12. listopad
• Testování znalostí žáků 8. ročníku v oblasti přírodních věd
• 2. B,C - Prevcentrum


13. listopad
• 4. A,B - návštěva představení v divadle Minaret


15. listopad
• 2. A, 5.B - Prevcentrum


19 . - 22. listopad
• Sběr starého papíru a plastových víček
• Odvoz sběru ve čtvrtek 22. 11.


22. listopad
• 8. B – návštěva divadelního představení v Redutě
• 7. A, 8. B - Prevcentrum


19. - 21. listopad

• Safer internet – cyklus přednášek o bezpečném užívání internetu
pro žáky II. st.


23. listopad
• I. stupeň – fotografování dětí na vánoční kalendář
• 8. a 9. ročník – exkurze na veletrh škol – Schola Pragensis