info

Oznamujeme Vám, že dne 21. 9. 2018 proběhly na naší ZŠ volby do Školské rady z řad pedagogů. Volební účast byla 82 % pedagogů a za členy Školské rady byli zvoleni tito pedagogové: Jana Bošková, Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Ilona Sajenková.

     Dne 19. 9. 2018 se uskutečnily volby z řad rodičů a za členy byli zvoleni: Ing. Pavel Bednář, Petr Diviš a Jana Pěchová. Volební účast byla 65  % zákonných zástupců.

     Volby proběhly v souladu  s Volebním řádem vydaným dne 18. 6. 2012 na základě usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 dle § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

   

Mgr. Monika Nezbedová

ředitelka školy