info

Vážení rodiče, v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady na funkční období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2021.
Oprávněné osoby, kterými jsou dle zákona 561/2004 Sb. všichni zákonní zástupci žáků, navrhují kandidáty na členství ve Školské radě. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat do 14. 9. do 14.00 hod na připraveném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy.
Tajná volba proběhne dne 19. 9. v průběhu třídních schůzek.                              

Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka školy