info

2. květen
• Představení Divadla Slunečnice pro 5. – 9. ročník


9. květen
• 4.A,C – exkurze do Národního muzea


9. – 11. květen
• Projekt Tukan


14. květen
• I. stupeň – film „Planeta Česko“ v Bio Oko


14. – 16. květen
• Výlet do Benátek (výběr žáků II. st.)


15. a 17. květen
• Hobulet – turnaj škol P7 v kopané


17. květen
• 3. B – exkurze na zámek Blatná


21. květen
• 1. A – Divadlo Pod kloboukem


22. květen
• 5.B – Mise Vyšehrad – exkurze
• 7.B, 9.A – Mirákulum – výlet do zábavního parku


23. květen
• Třídní schůzky
• ŠD – Pohádkový les – závěr soutěže 7. a 8.


25. květen
• Branný den – 4. a 8. ročník


29. květen
• Let dravců – Merlin, společnost pro ochranu dravců a sov


31. květen
• Oslava Dne dětí – „Cesta kolem světa“ - program v zahradě MŠ