info

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, žákům s odlišným mateřským jazykem, případně dětem s nedostatečným technickým vybavením nabízí školní asistentka podporu a pomoc při přípravě na školní práci, při komunikaci mezi učitelem a žákem, rodinou a školou.

Kontaktovat ji můžete na adrese a.proskova.vyuka@skolatusarova.cz.