IMG 4311

Dne 18. května se v sále auditoria ve Veletržním paláci konala závěrečná slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Této akce se zúčastnili žáci a studenti základních škol a gymnázia Prahy 7, zástupci Městské části Praha 7 s panem starostou Čižínským, Post Bellum a Českého rozhlasu. Pan starosta byl tak laskav a po prezentaci se s námi vyfotografoval. Z naší školy se na realizaci tohoto velice přínosného projektu podílely dva týmy soutěžících žáků z 9. A (pět chlapců a čtyři dívky) pod vedením p. učitelky Dagmar Janečkové. Tým chlapců zpracoval příběh paní Sgallové, tým děvčat paní Šedinové. Prezentace žáků všech škol byly velice úspěšné a nám i porotě se líbily. Jaká byla naše radost, když tým děvčat naší školy byl vyhodnocen za nejlepší! Tusarka je prostě nejlepší a jede !!!