info

2. červen - Barevné léto – oslava Dne dětí

6. – 10. červen - 4. a 5. ročník – ozdravný pobyt v Plasech u Plzně

9. červen - Turnaj škol ve vybíjené – dívky 6. a 7. ročníku

14. červen - Představení Divadla Slunečnice – pro 5. – 9. ročník

· 17.00 hodin – schůzka rodičů budoucích prvňáčků

15. červen - Turnaj škol ve volejbalu – dívky 6. a 7. ročníku

16. – 17. červen - 8.B – výlet na hrad Točník

17. červen - Ukončení klasifikace za II. pololetí

20. – 24. červen - Výletový týden

27. červen - Pedagogická rada

29. červen - od 17 hodin – slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

30. červen - Předávání vysvědčení, ukončení školního roku