info

Vážení rodiče, od pondělí se vrací celá škola do standardního režimu výuky. Všechny třídy budou plnit školní docházku prezenčně, bez rotace, bez nutnosti dodržovat homogenitu skupin. Tím je možný návrat k rozvrhu platnému od 1. září, tedy s plnohodnotnou výukou dalšího cizího jazyka, tělocviku, s odpoledním vyučováním a volitelnými předměty.

K běžnému režimu se vrací také školní družina. Od pondělí 17. května mohou děti docházet do ranní i odpolední skupiny, a to z 1. – 4. ročníku.

Zapsaným strávníkům školní jídelny budou automaticky přihlášeny obědy, odhlásit je můžete podle stanovených pravidel provozního řádu ŠJ.

Podmínkou docházky do školy je kromě nutnosti zakrývání dýchacích cest zdravotnickou rouškou také pravidelné testování.