info

V reakci na připomínky rodičů k omezené možnosti kontrolovat v distanční výuce průběžné hodnocení dětí nastavila škola systém předávání potřebných informací. V době plně distanční výuky bude u naukových předmětů hodnocení sdělováno 2x měsíčně (vždy 15. a poslední den v měsíci), u předmětů s charakterem výchov a povinně volitelných předmětů 1x měsíčně, vždy v poslední den v měsíci.

Průběžné hodnocení bude učiteli posíláno do jednotlivých kurzů v Učebně (Google Classroom), konkrétně do kolonky „streem“ na hlavní straně. Kurzy jsou přístupné z žákovských účtů a rodiče se zde mohou nejen seznámit s průběžným hodnocením, ale také sledovat práci svého dítěte. 

Výše uvedený systém hodnocení platí pro žáky 3. - 9. ročníku v režimu plně distanční výuky. Podrobné informace obdrželi všichni rodiče do svých emailových schránek.


Průběžné hodnocení žáků za období 2. poloviny února

S ohledem na navazující jarní prázdniny bude zpráva o tom, jak se dětem daří práce v jednotlivých předmětech odeslána až první školní den po prázdninách, tj. 8. března. Tentokrát očekávejte hodnocení také z předmětů výchovného charakteru a předmětů povinně volitelných.

Další informace pak budou rozesílány 31. března 2021.